HTML ÖGRETİCİ

Tekrardan Merhaba! Bu Derste Sizlere Tabloları Anlatacağız.

Table Etiketi: Bu etiket tabloyu başlatmak ve sonlandırmak için kullanılan etikettir ve eklenecek satır ve sütünlar, bunun içinde yer alırlar.

table

tr ve td Etiketleri: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu etiketler table etiketi'nin içinde yer alıyor. tr etiketimiz satır oluşturmaya td etiketimiz ise sütun oluşturmada kullanılıyor. Daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

table table

Yukarıda da gördüğünüz gibi satır ve sütun un mantığı bu şekilde td yi ne kadar arttırırsanız o kadar fazla sütün ve tr yi ne kadar arttırırsanız o kadar satır elde edersiniz.

th Etiketi: Bu etiket açtığımız tablo'nun sütunlarına başlık eklemek için kullanılan etikettir.Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

table table

Şimdi ise son olarak tablenin yanına yazılabilecek bir takım özellikleri kısaca paylaşmak istiyorum.

ALIGN Etiketi: Tabloyu yatay hizaya göre konumlandırma yapmamıza yarar. Align içinde kullanılan etiketler= left,right ve centerdır.

BORDER Etiketi: Tablo'nun çerçevesi'nin kalınlığını belirler ve piksel büyüklüğünde kullanılır.

WIDTH Etiketi: Tablo'nun kalınlığını belirlemek için kullanılır.

Paylaştığım özellikerin kullanımını aşağıdaki örneğe bakarak daha iyi anlayabilirsiniz.

table table